خواص بعضی از سورهای قرآن

Titel Zugriffe
اطلاعات قرآنی 4532
ثواب قرائت سوره های قرآن مجید 4462
خواص سوره حمد (شفای بیمار) 3240
خواص سوره انعام (برطرف شدن ترس از نفس) 3274
خواص سوره اصحاب کهف (آمرزش و نجات از فتنه دجال) 2414
خواص سوره بنی اسرائیل (زیارت امام زمان ع) 2895
خواص سوره اصحاب کهف (فقر و قرض ایمن گردد) 2899
خواص سوره کوثر (دور کردن کسی از خود) 4110
خواص سوره بقره (خیر و برکت ـ دوری از شیطان ـ شفای دیوانه) 2880
خواص سوره حشر (همه چیز برایش صلوات فرستند و استغفار کنند) 4024
خواص سوره ملک (بر بال ملائکه آید و صورت یوسف دارد) 3026
خواص سوره جن ( از شر جنیان و سحر ایمن باشد و ام و قرض بر طرف شود) 4693
خواص سوره عم یتسائلون (زیارت خانه خدا) 3320
خواص سوره حج () 2271
خواص سوره طور (خیر دنیا و آخرت و نجات از زندان) 2147
خواص سوره لقمان 2192
خواص سوره اقتربت الساعه (سوار بر ناقه بهشتی) 2017
خواص سوره احقاف (قوت جسم و حسنه زیاد) 2518
خواص سوره دخان (مالش دل گرفتار است شفا یابد 2436
خواص سوره جمعه (کفاره گناهان تا جمعه دیگر) 2314
خواص سوره انا انزلناه (منافق نشود) 2443
خواص سوره اذا وقعت الواقعه (خیر وبرکت و نجات از غفلت) 3395
خواص سوره (ص) (ثواب زیاد و شفاعت نماید) 3090
خواص سوره (ص) (جلوگیری از گناه رسوای ظالم) 2357
خواص سوره هم دخان (نجات از مکر شیطان) 2580
خواص سوره یس (قلب قرآن است) 5617
خواص سوره شعرا ـ نمل ـقصص ( در بهشت عدن و تزویج حورالعین) 2609
خواص سوره الم تنزیل ـ تبارک الذی بیده الملک (احیاءأ شب قدر ) 2910
خواص سوره الم سجده (بدن حساب) 2255
خواص سوره سبا ـ فاطر ( در حمایت خداوند عالم) 2319
خواص سوره انا انزلناه‌(در وقت خواب) 3704
Anzeige #