• خواندن قرآن بويژه آيةالكرسي.

 • صلوات زياد فرستادن بر پيامبر اكرم(ص).

 • مسواك كردن.

 • خوردن عسل.

 • خوردن كندر با شكر.

 • ناشتا 21 عدد مويز خوردن.

 • نظم در كار.

  در روايات معصومين اشاراتي به علل و موجبات فراموش شده است كه اهم آنها از اين قرار است:

 • ارتكاب گناه.

 • خوردن چيزهاي ترش.

 • خنده زياد.

 • بي احترامي به استاد.

 • خوردن پنير زياد.

 • غم و اندوه براي امور دنيايي.

 • خواندن سنگ قبرها.

 • تماشاي به دار آويخته.

 • خوردن در حالت جنابت.

 • آشاميدن زياد آب و مايعات.

 • غذاي داغ خوردن.

 • افراط در مجامعت.

 • به كار نينداختن حافظه.

  اميد اينكه خداوند به همه ملت ما توفيق دهد كه لااقل با رو خواني قرآن كريم آشنا شوند و به حافظان و قاريان قرآن كريم توفيق دهد كه با تعليم به نوجوانان و جوانان عزيز كشورمان، آنان را با قرآن بيشتر آشنا كنند كه اين امر مهم وظيفه ناشران فرهنگ قرآني است.

  اميدواريم روزي فرا رسد كه همه ملت عزيز ايران بتوانند روز خود را با خواندن لااقل يك صفحه از قرآن آغاز كنند و شب را با خواندن لااقل يك صفحه از آن به پايان برند كه قرآن بهترين كتاب است. و اميدواريم روزي فرا رسد كه مدارسي با برنامه ريزي صحيح در سطح كشور داير شود و به كار تربيت حافظان قران بپردازد و از اين رهگذر هزاران هزار حافظ قرآن به جامعه اسلامي تحويل گردد. و اميدواريم روزي فرا رسد كه همه مفاهيم قران كريم در سراسر جهان جامه عمل بپوشد.

  خداوند قلب مقدس امام زمان (عج) را از همه ما خشنود و اين كشور را حفظ نمايد. روح بزرگ رهبر فقيد حضرت امام خميني (ره) را از همه ما شاد و خشنود گرداند. طول عمر و سلامت كامل رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه اي را كه خود از عاشقان قرآن كريم است از خداوند بزرگ خواستاريم.

 • Zugriffe: 6546