فظ قرآن كريم مشتمل بر سه مرحله است:

  • روخواني و صحيح خواندن كلمات، كه بهتر است اين كار در سنين زير 10 سالگي انجام گيرد.

  • فراگيري ترتيل (رعايت وقف و وصل آيات) لحن (آيات را با آهنگ عربي خواندن) و صوت و تجويد كه بهتر است در سنين 10 سالگي و بالاتر انجام شود.

  • حفظ قرآن، كه بهترين دوران براي اين مرحله از 10 تا 15 سالگي مي باشد.

    ذكر اين نكته لازم است كه مراد از فراگيري تجويد از سن 10 سالگي به بعد تنها به مقدار ضرورت است وگرنه دامنه تجويد بسيار طولاني است و سالها تلاش و فعاليت لازم است و توصيه مي شود ادامه كار تجويد بعد از تمام كردن حفظ قرآن دنبال شود.

  • Zugriffe: 4299