از ابوحمزه ثمالی از حضرت‌صادق(ع) و آن حضرت از رسول‌خدا(ع) روایت کرده است که شخصی از مقابل آن حضرت عبور کرد فرمودند می‌خواهی خدای تعالی چشم تو را بینا گرداند. عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: که وضوی کاملی بگیر و دو رکعت نماز بخوان و بگو. الَلّهُمَّ اِنی اَسْئَلُکَ وَ ارْغَبْ وَ اََتَوَجَّهُ بِنَبیَّکَ نَبِیِّ الرِّحْمه یا مُحَمَّدُ اِنیّ تَوَجَّهُ بِکَ اِلَی اللّهِ رَبّی وَ رَبِّکَ اَنْ تَرُدَّ عَلی بَصَری امام‌صادق(ع) فرمود که حضرت‌رسول(ع) هنوز ازجای خود حرکت نمود که آن شخص برگشت و هر دو چشمش بینا شده بود.

Zugriffe: 2906