رسول‌اکرم(ع) فرمود: هر کس شب سه‌شنبه دورکعت نمازگزارد در رکعت‌ اول و اناانزلنا و در رکعت‌ دوم حمد و هفت بار قل هو‌اللّه  بخواند خدا برایش می‌آمرزد و درجات او را بلند نماید و به او نزد خدا در بهشت خیمه‌ای از دُرّ عطا شود که وسیعتر از یک شهر در دنیا است

Zugriffe: 3189