نماز استغاثه به حضرت‌بتول(ع) روایت شده که هرگاه تو را حاجتی باشد به سوی حقّ تعالی و سینه‌ات از آن تنگ شده باشد پس دورکعت نماز بکن و چون سلام نماز گفتی سه مرتبه بگو و تسبیح حضرت‌فاطمه(ع) بخوان پس به سجده برو و بگو صد مرتبه (یا مَوْلاتی یا فاطِمَهَ اَغْیثینی) پس جانب راست رو را بر زمین گذارد و همین را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و صدمرتبه بگو پس باز سجده رود و صدمرتبه و ده‌مرتبه بگو و حاجت خود را یادکن به درستی که خداوند برمی‌آورد آن را.

 

Zugriffe: 3597