۱. امام على (ع): نوشیدن شیر، درمان هر دردى به جز مرگ است .(۲۵۸)
۲. امام صادق (ع): شیر بخور که هم موجب رویش گوشت در بدن مى شود و هم استخوان را محکم مى کند.(۲۵۹)
۳. امام صادق (ع): براى گلودرد، چیزى همانند نوشیدن شیر، مفید نیست .(۲۶۰)
۴. پیامبر (ص): خداوند براى هر دردى که فرستاده ، درمانى قرار داده است و در شیر گاو، درمان همه ى دردها است .(۲۶۱)
۵. شیر گاو بخورید که درمان هر دردى است ؛ چرا که گاو، هر نوع گیاهى را مى خورد.(۲۶۲)
۶. امام على (ع): شیر گاو، دارو است .(۲۶۳)
۷. ابوالبلاد مى گوید: در نزد امام باقر، از ناراحتى معده ام شکوه کردم . فرمود: ((چرا شیر گاو نمى نوشى . آیا تا کنون شیر گاو نوشیده اى )). گفتم : ((آرى ؛ بارها نوشیده ام )). فرمود: ((به نظرت شیر گاو چطور است ؟)). گفتم : ((به نظر من ، معده را شست و شو مى دهد؛ موجب مى شود که اطراف کلیه را پیه بپوشاند و اشتها را زیاد مى کند)). امام فرمود: ((اگر فصلش بود، با هم به بندرگاه یَنبُع مى رفتیم تا شیر گاو بخوریم )).(۲۶۴)
۸. پیامبر (ص): شیر شتر، درمان بیمارى ذَرِب (۲۶۵) است .(۲۶۶)
۹. یحیى بن عبدالله مى گوید: نزد امام صادق بودم که چند پیاله برایمان آوردند. حضرت فرمود: ((این سر شیر الاغ است که آن را براى یکى از بیمارانمان گرفته ایم . هر کس مى خواهد، بخورد)).(۲۶۷)
۱۰. هر کس که آب کمرش دگرگون شده است و نطفه اش منعقد نمى شود شیر و عسل برایش مفید است .(۲۶۸)
۱۱. امام کاظم (ع): هر کسى مى خواهد ماست بخورد و از خوردن ماست ، ضررى به او نرسد، پس از آن سیاهدانه بخورد.(

Zugriffe: 4271