۱. امام على (ع) تب داشت . پیامبر به دیدن او رفت و او را به خوردن سنجد سفارش کرد.(۲۱۵)
۲. امام صادق (ع): گوشت سنجد، موجب رویش گوشت ، استخوانش (۲۱۶) موجب رویش استخوان ، و پوستش موجب رویش ‍ پوست است . علاوه بر این ، کلیه ها را گرم مى کند؛ معده را پاکسازى مى کند؛ از بواسیر و خروج غیر ارادى ادرار جلوگیرى مى کند؛ ساق پا را قوى مى سازد و جذام را از بین مى برد.(۲۱۷)

Zugriffe: 3624