۱. پیامبر (ص): گلابى ، موجب زنده دلى مى شود.(۳۵۷)
۲. امام على (ع): گلابى ، قلب را جلا مى دهد و دردهاى درون را تسکین مى بخشد.(۳۵۸)
۳. امام صادق (ع): گلابى ، معده را شست و شو مى دهد و آن را تقویت مى کند و همچون بِه مى باشد. خوردن آن بعد از غذا، بهتر از خوردنش در حالت ناشتا است . کسى که اندوهى در دل دارد، آن را پس از غذا بخورد.(۳۵۹)
۴. امام صادق (ع) به مردى که در قلبش احساس ناراحتى مى کرد، فرمود: گلابى بخور.(۳۶۰

Zugriffe: 3096