۱. امام صادق (ع): مشکک را به دندان بگیرید که دهان را خوشبو مى کند و توان جنسى را بالا مى برد.(۴۰۴)
۲. امام کاظم (ع): هر کس مشکک را بر نشستنگاه خود بمالد و پس از خوردن غذا، دندانش را با مشکک بشوید، نه در دهانش تولید بیمارى مى شود، و نه مبتلا به بواسیر مى گردد.(۴۰۵)
۳. ابراهیم بن نظام مى گوید: دزدها مرا گرفتند و در دهانم ، فالوده ى داغ ریختند که دهانم کاملا سوخت . سپس دهانم را با یخ پر کردند که بر اثر آن ، دندان هایم سست شد. پس از مدتى امام رضا(ع) را در خواب دیدم و از مسئله پیش آمده ، شکوه کردم . امام فرمود: ((از مشکک استفاده کن تا دندان هایت محکم گردد.
پس از اندک زمانى که حضرت را به خراسان مى بردند، به استقبال ایشان رفتم و عرض حال کردم و جریان خواب را به ایشان گفتم .
حضرت فرمود: ((در بیدارى نیز تو را به آن سفارش مى کنم )). من هم آن را به کار بستم و دندان هایم به حالت قبلى خود بازگشت .(۴۰۶)

Zugriffe: 2694