آموزش زبان آلمانی تصویری ویدیو بخش اول

1. در اول (حروف الفبای آلمانی)

درس 2 - حروف بی صدا.

درس 3 حروف صدا دار

درس 4 جنسیت - حروف تعریف

درس 5 حرف تعریف نکر ه

درس 6 - حروف اضافه همرا با Dativ

درس 7 حروف اضافه همراه با حالت مفعولی (Akkusativ)

درس 8- حروف اضافه مشترک مفعول و متمم

درس 9 - حروف اضافه پیش از قید زمانها

درس 10 جدول ضمایر ملکی

درس 11 - ضمایر در زبان آلمانی

درس 12 ضمایر انعکاسی

درس 13 ضمایر اشاره

درس 14 جدول ضمایر شخصی

درس 15 ضمیر فاعلی Sie

درس 16 ضمیر مفعولی در زبان آلمانی

درس 17 افعال کمکی

درس 18 افعال ضعیف و قوی

درس 19 افعال جدا شدنی یا دارای پیشوند

درس 20- افعال لازم و متعدی

درس 21 زمان حال ساده

درس 22 زمان گذشته

دزس 23 زمان حال کامل

درس 24 زمان آینده

درس 25 پرسشی کردن جملات

درس 26 منفی کردن جملات

درس 27 جملات امری

درس 28 کلمات پرسشی wen,was, wer

درس 29 واژگان پرسشی حالت های چهارگانه

درس 30 ملیت و محل سکونت

درس31 مکان

درس 32 مثصد

درس 33 لطفا Bitte

اعداد در زبان آلمانی درس 34

درس 35 اسامی مرکب

درس 36 کمیت ها و مقادیر

درس 37 دوست داشتن

درس 38 بیان خواسته ها

درس 39 آنجا و آنجا هست

درس 40 حالت های فاعلی و مفعولی

درس 41 کاربرد واژه ی doch

درس 42 ابزار نیاز

درس 43 حالت جمع اسامی

درس 44 حالت ملکی در زبان آلمانی

درس 45 مفعول با واسطه (متمم)

درس 46 حالت متممی در زبان آلمانی

درس 47 قید حالت و صفت در زبان آلمانی

درس 48 نوشتن رزومه کاری

درس 49 اصول نامه نویسی به زبان آلمانی

درس 50 جایگاه قید زمان

درس 51 بیان تاریخ

درس 52 موافقت و مخالفت

Deutsch lernen Online رایگان آنلاین صوتی و تصویری  آموزش زبان آلمانی آموزش گرامر زبان آلمانی آزمون های رسمی گوته - موسسه آموزش زبان آلمانی (DSIT) لغتنامه آلمانی به فارسی انستیتو گوته آلمانی یاد بگیریم  دانلود مکالمه رادیو آلمان فایل گوش کردن داستان به زبان آلمانی روزمره کلاس زبان هامبورگ برلین مونیخ در سفر

Deutsch lernen im Internet - online Deutschkurs gratis - Deutsch Lektionen und Übungen Online Deutsch Lernen auf Lingolía - Lingolia- Deutsch lernen in Hamburg, Deutsche Sprachschule in Hamburg, Deutschland deutsch lernen für ausländer / Goethe.de | Deutschkurs Deutsch lernen - Deutschkurse - Goethe-Institut /Deutsch als Fremdsprache lernen - www.sprachenlernen./ Deutschkurse in Hamburg /berlin-frankfurt münchen -did deutsch-institut / wörterbuch /wörterbuch deutsch persisch online/ Deutsch-Persisch/Persisch-Deutsch Online-Wörterbuch/ Deutsch Persisch Übersetzung/Deutsch-Persisches Wörterbuch/loghatnameh farsi/loghatnameh farsi be almani/

 

Zugriffe: 57927